Sunday, 18 September 2011

zine about sexist experiences

From my inbox, from Nina...Call for contributions for zine about sexist experiences


Hi,

do you have sexist experiences that you want to talk about, write about or draw about? Do you have tips for how to deal with them? Do you want to express you anger and frustration in text and/or image? Let us know! We're working on a zine* about sexist experiences and we're looking for contributions!

Sexism still exists, even after decades of feminist struggle! That's what we want to show with this zine and at the same time we want to inspire and motivate each other to keep fighting sexism.

The zine will be printed in black/white on A5-formaat. Your contribution can be 1 or more pages. Send text in .doc or .odt and images or photos in f.e. .jpg, .tiff or .png. Pay attention that photos and images will be clear when copied in black/white.

Thee deadline is postponed to September 30th 2011. Contact us at felfeminisme@gmail.com.

You can forward this call to others who are interested!

Greetz

http://felfeminisme.wordpress.com


* A zine is a self-made and self-published booklet or magazine. It's a low-budget, but often creative publication because there is cmplete freedom in content and form. Feminists make zines too, sometimes called “grrrl zines”. More info: http://grrrlzines.net/.


---

Oproep: bijdragen voor zine over seksistische ervaringen

Hallo,


Heb jij seksistische situaties meegemaakt waarover je wil vertellen, schrijven of tekenen? Heb je tips voor hoe er mee om te gaan? Wil je je woede of ergernis uiten in tekst en/of beeld? Laat ons iets weten! Wij zijn namelijk bezig met een zine* over seksistische ervaringen en we zijn op zoek naar bijdragen!

Seksisme is helaas nog lang niet de wereld uit, zelfs na decennia van feministische strijd! Dat willen we aantonen met dit zine en tegelijk willen we elkaar en anderen inspireren en motiveren om tegen seksisme te blijven vechten.

Het zine zal in zwart/wit en op A5-formaat gedrukt worden. Je bijdrage mag 1 of meer pagina's bevatten. Stuur tekst in .doc of .odt en afbeeldingen of foto's in bv .jpg, .tiff of .png. Let erop dat foto's en afbeeldingen duidelijk zijn als ze in zwart/wit worden gekopieerd.

De deadline is verlengd tot 30 september 2011. Contacteer ons via felfeminisme@gmail.com.

Je mag deze oproep doorsturen naar andere geïnteresseerden!

Groetjes

http://felfeminisme.wordpress.com

* Een zine is een zelfgemaakt en zelf gepubliceerd boekje of magazine. Het is een low-budget, maar vaak creatieve publicatie omdat er volledige inhoudelijke en vormelijke vrijheid is. Ook feministes maken zines, soms “grrrl zines” genoemd. Meer info: http://grrrlzines.net/.

---

No comments: